Vad drömmer svenska kvinnor om?

Fyll i din epostadress nedanför och ta del av hela rapporten.

I rapporten ”Svenska Drömbarometern” är svenskornas äventyrlighet och hemliga drömmar för första gången kartlagda.
En av fyra svenska kvinnor drömmer om att resa till Australien och sju procent fantiserar om en förbjuden romans när befinner sig på resande fot

Om Drömbarometern

I rapporten ”Svenska Drömbarometern” är svenskornas äventyrlighet och hemliga drömmar för första gången kartlagda.
Undersökningsföretaget Reflect har, på uppdrag av GARBO Online Casino, gjort en unik undersökning där över 1000 svenska kvinnor har tillfrågats om sina drömmar.
Syftet är att ta reda på och förstå de grundläggande drivkrafterna och drömmarna som svenska kvinnor har bär inom sig.
Rapporten är öppen för vem som helst att läsa och hänvisa till.

    • 1092 intervjuer genomfördes i form av ett stratifierat urval baserat på ålder och i enlighet med en riksrepresentativ specifikation. Resultatet har viktats för att återspegla den vuxna svenska populationen.
    • Utgångspunkten för frågeställningarna har framtagits i en workshop mellan Reflect och Garbo. Underlaget för workshopen har bestått av referensstudier på kvinnors drömmar och en utgångspunkt i Maslows forskning.
    • Undersökningen har genomförts enligt riktlinjer för Esomar (den europeiska branschorganisationen). De aktörer som validerar metod och urval är några av nordens ledande aktörer.