Drömbarometern – en unik undersökning

I rapporten ”Svenska Drömbarometern” är svenskornas äventyrlighet och hemliga drömmar för första gången kartlagda. 
I rapporten kan du ta del av hela den unika undersökningen där över 1000 svenska kvinnor har tillfrågats om sina drömmar.
Du kan fritt citera ur undersökningen bara du hänvisar till källan: www.drömbarometern.se eller www.garbo.com.
Vill du veta mer om Drömbarometern 2017? Vill du ha ytterligare kommentarer?
Hör gärna av dig.